Tuesday, May 13, 2014

ROZEKRUZAINI STUDIO Phototrip & Backpacking : Siem Reap Mei 2014


ROZEKRUZAINI STUDIO Phototrip & Backpacking to Siem Reap adalah bertujuan mendedahkan peserta dengan pengembaraan secara backacking dan dalam masa yang sama membantu peserta untuk mengambil gambar dengan betul.

Seramai 8 peserta telah menyertai program ini dan program ini ternyata memberi satu dimensi yang baru kepada mereka tentang pengembaraan dan mengambil gambar.

Kami tidak melepaskan peluang melawat ke Tasik Tonle Sap yang menempatkan perkampungan orang Kemboja di atas air. Melihat kemiskinan dan kesusahan yang mereka alami, menginsafkan saya dan para peserta tentang kemakmuran dan kekayaan yang Malaysia ada...

No comments: